Privacy Policy

PRIVACY VERKLARING

TEA AND HERBS respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van haar site.

Alle persoonsgegevens worden uitsluitend en alleen door TEA AND HERBS gebruikt, en zullen zonder uitdrukkelijke toestemming nooit aan derden beschikbaar worden gesteld voor andere doeleinden.

De klant geeft, door te bestellen via de website, wel de uitdrukkelijke toestemming om zijn of haar persoonlijke gegevens te verwerken voor de betalingstransactie (indien noodzakelijk), de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. .

De enige uitzondering op bovenstaande zal worden gemaakt, indien TEA AND HERBS genoodzaakt is een vordering op een klant over te dragen aan een incassobureau i.v.m. het door de klant niet nakomen van zijn/haar betalingsverplichtingen.

Adreswijzigingen.

Zolang TEA AND HERBS geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt de klant geacht gevestigd te zijn op het laatst bij TEA AND HERBS gekend adres. De klant is aansprakelijk voor de door hem of haar bestelde artikelen welke op het oude adres worden geleverd, door het nalaten van het zenden van een adreswijziging naar TEA AND HERBS.